Gmina Radłów

Ogłoszenia

Artykuły

Zarządzenia

dotyczące oświaty

22 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Zarządzenia

Ogłoszenie o konkursie

Otwarty konkurs ofert- upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w Gminie Radłów

21 kwietnia 2017

Zarządzenie

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Pomnik - 1000 lecia w Kościeliskach.

20 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Zarządzenie

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku

13 kwietnia 2017

Komisja konkursowa

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Pomnik 1000-lecia                        w Kościeliskach

10 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Komisja konkursowa