Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Urząd Gminy Radłów

Most kamienny

Biskupice

Urząd Gminy Radłów

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy na dzień 3 marca 2021 rok

P  O  S  T  A  N  O  W  I  E  N  I  E

PRZEWODNICZĄCEGO   RADY  GMINY   RADŁÓW

Z  DNIA  24  LUTEGO  2021  ROKU

 w sprawie: zwołania Sesji Rady Gminy.

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami) z w o ł u j ę :

 na dzień 03 marca 2021 roku (tj. środa) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Radłów XX Sesję Rady Gminy z następującym  porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej
  4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz ze sposobu załatwienia ustnych wniosków Radnych.
  5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2020 rok.
  6. Przyjęcie informacji o zastosowanych ulgach, odroczeniach i umorzeniach w podatku w 2020 roku.
  7. Przyjęcie uchwał w sprawach:

1)  zmiany uchwały nr 132/XIX/2020 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2020 r.  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021,

2) zmiany uchwały nr 131/XIX/2020 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2020 roku   w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

3) zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów,

4) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radłów,

5) zaliczenia drogi stanowiącej własność Gminy Radłów do kategorii dróg gminnych,

6) zaliczenia drogi stanowiącej własność Gminy Radłów do kategorii dróg gminnych,

7) zaliczenia drogi stanowiącej własność Gminy Radłów do kategorii dróg gminnych,

8) wskazania uczniom klas VI miejsca realizacji obowiązku szkolnego,

9) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok,

10) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Radłów do projektu p.n.: „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”   w ramach Programu LIFE,

11) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radłów na lata 2021-2025,

12) zwolnienia niektórych przedsiębiorców od podatku od nieruchomości,

13) w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowej,

14) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Radłów,

15) uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

  1. Wolne wnioski i informacje.
  2. Zamknięcie obrad.