Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radłów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 października 2017

Gmina Radłów informuje, że w dniu 17 sierpnia 2017 roku została zawarta umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Opolu na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radłów – VIII nabór”.

Na realizację zadania uzyskano dotację w kwocie 10 628,93 zł, co stanowi 85 % wartości całego zadania.

Na ww. dotację składa się:

85% kosztów kwalifikowanych ze środków ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – 10 628 93 zł.

Unieszkodliwiono 22,040 Mg wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Radłów.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie