Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Oleskim

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 lutego 2019

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępna dla mieszkańców powiatu w oleskiego udostępniona jest na stronie http://bip.powiatoleski.pl lub stronie internetowej gminy: www.radlow.pl

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • informowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazywanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowywanie projektu pisma w sprawach wymienionych powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzanie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację.

 Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać                           

Z nieodpłatnej pomocy będzie mógł skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

Dodatkowe informacje               

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Ustalanie terminu wizyty

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  34 3597833 wew. 106

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: pomocprawna@powiatoleski.pl

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • Budynek Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl. 46-310 Gorzów Śl., ul. Wojska Polskiego 15
 • Punkt obsługiwany przez radców prawnych w dniach:

poniedziałek:               900 - 1300

środa:                        1300 - 1700

co drugi piątek:           900 - 1300

 • adwokatów w dniach

wtorek:                       1300 - 1700

czwartek:                   1300 - 1700

co drugi piątek:            900 - 1300

34 350 57 10

 • Budynek Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, przy Pl. Wolności 24, 46-380 Dobrodzień.

Punkt obsługiwany jest przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Edukacja Nowatorstwo z siedzibą w Opolu przy ul. Dubois 18/3 w dniach:

Poniedziałek:                800 - 1200

Wtorek:                      1400 - 1800

Środa:                         1400 - 1800

Czwartek:                    800 - 1200

Piątek:                         800 - 1200

Tel.  508 243 127

 • Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej
  w Rudnikach, 46-325 Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12.

Punkt obsługiwany jest przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Edukacja Nowatorstwo z siedzibą w Opolu przy ul. Dubois 18/3 w dniach:

Poniedziałek:             1400 - 1800

Wtorek:                      1400 - 1800

Środa:                         1300 - 1700

Czwartek:                   1300 - 1700

Piątek:                        1000 - 1400

tel.  34 359 50 72 wew. 31

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Galeria

 • Powiększ zdjęcie