Komunikat Wójta Gminy Radłów z dn. 4 kwietnia 2019 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 kwietnia 2019

Stosownie do pisma  Nr BZK.II.6330.22.2019.AM z dnia 29 marca 2019 roku Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego OUW w Opolu w sprawie nielegalnych miejsc składowania i transportu  odpadów proszę o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w  przedmiotowym zakresie  

do Urzędu Gminy Radłów pokój  nr 7.      

Właściwa postawa obywatelska może przyczynić się do zmniejszenia skutków zagrożeń, wynikających z niewłaściwego postępowania z odpadami, a w szczególności substancjami niebezpiecznymi co wyeliminuje czynnik zagrożenia zdrowia i życia ludności na danym terenie.

Wójt Gminy Radłów

                                                                                                                                                            mgr Włodzimierz Kierat