Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

„Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Radłowie”

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020    Oś Priorytetowa: III Gospodarka niskoemisyjna Poddziałanie: 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

Szczegóły w załączeniu.

12 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Radłowie”

Informacja dot. dyżurów Urzędnika Wyborczego

W związku ze zbliżającym się terminem wyborów do  Parlamentu Europejskiego informujemy, że Urzędnik Wyborczy będzie pełnił dyżur w celu przyjmowania zgłoszeń członków do obwodowych komisji wyborczych w następujących terminach:

  • 15. 04.2019 r.  poniedziałek w godz. 7.30 – 11.30
  • 17. 04. 2019 r. środa w godz. 11.30 – 15.30
  • 25. 04.2019 r. czwartek w godz. 11.30 – 15.30
  • 26. 04.2019 r. piątek w godz. 11.00 – 15.00
8 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Informacja dot. dyżurów Urzędnika Wyborczego

Komunikat Wójta Gminy Radłów z dn. 4 kwietnia 2019 roku

Stosownie do pisma  Nr BZK.II.6330.22.2019.AM z dnia 29 marca 2019 roku Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego OUW w Opolu w sprawie nielegalnych miejsc składowania i transportu  odpadów proszę o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w  przedmiotowym zakresie  

do Urzędu Gminy Radłów pokój  nr 7.      

Właściwa postawa obywatelska może przyczynić się do zmniejszenia skutków zagrożeń, wynikających z niewłaściwego postępowania z odpadami, a w szczególności substancjami niebezpiecznymi co wyeliminuje czynnik zagrożenia zdrowia i życia ludności na danym terenie.

Wójt Gminy Radłów

                                                                                                                                                            mgr Włodzimierz Kierat

                                                                                                                       

                                                                                

                                                                                                                                                              

5 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Komunikat Wójta Gminy Radłów z dn. 4 kwietnia 2019 roku

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2018

UWAGA- Przegląd Orkiestr Dętych- WAŻNE INFORMACJE

Powiększ zdjęcie

W załączeniu przekazujemy regulamin tegorocznej edycji Przeglądu Orkiestr Dętych wraz z kartą zgłoszeniową. Decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji udziela Gminny Ośrodek Kultury w Radłowie tel. 34/3599004 wew. 55

19 marca 2019
Czytaj więcej o: UWAGA- Przegląd Orkiestr Dętych- WAŻNE INFORMACJE

Tutuł najbardziej sportowej drużyny Radnych obroniony

Powiększ zdjęcie

Drużyna Radnych Gminy Radłów najlepsza w Powiecie

16 marca 2019
Czytaj więcej o: Tutuł najbardziej sportowej drużyny Radnych obroniony

11 Marca Dzień Sołtysa

Powiększ zdjęcie

Wszystkim Sołtysom z terenu Gminy Radłów

składam najserdeczniejsze życzenia z okazji Waszego święta.

Życzę zdrowia, powodzenia w pracy

oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym .

Korzystając z okazji jeszcze raz dziękuję za Waszą pracę na rzecz rozwoju naszej Gminy.

Włodzimierz Kierat

                                             Wójt Gminy Radłów

11 marca 2019
Czytaj więcej o: 11 Marca Dzień Sołtysa

Drogie Panie Gminy Radłów

Powiększ zdjęcie

W dniu Waszego święta

składam wszystkim Paniom najserdeczniejsze  życzenia

zdrowia, pomyślności oraz satysfakcji z życia.

Niech to święto uświadomi wszystkim, jaką wielką rolę w społeczeństwie odgrywa każda kobieta.

Z wyrazami szacunku

                                                 Włodzimierz Kierat

                                                   Wójt Gminy Radłów

8 marca 2019
Czytaj więcej o: Drogie Panie Gminy Radłów

Wsparcie na Starcie

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o realizowanym projekcie „Wsparcie na starcie”. Szczegóły w załączeniu.

1 marca 2019
Czytaj więcej o: Wsparcie na Starcie

Stanowisko Rady Gminy Radłów

w sprawie sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

18 lutego 2019
Czytaj więcej o: Stanowisko Rady Gminy Radłów