Gmina Radłów

Informacja o wynikach naboru w ramach LSR Górna Prosna

30 lipca 2020

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w ramach realizacji LSR Górna Prosna trzy stowarzyszenia z terenu naszej Gminy otrzymały pozytywna rekomendację Rady Decyzyjnej LGD na realizację, złożonych przez siebie projektów. Projekty te mają wpłynąć na poprawę jakości życia naszych mieszkańców.

Pozytywna rekomendację uzyskały:

1) Ochotnicza Straż Pożarna w Kościeliskach na projekt: "Utworzenie otwartej strefy aktywności i placu zabaw w Kościeliskach"- wartość dofinansowania  67 817,00 zł

2) Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Ligota Oleska na projekt: " Budowa obiektów małej architektury  w miejscu publicznym w Ligocie Oleskiej (siłownia zewnętrzna i plac zabaw) i Sternalicach (siłownia zewnętrzna)"- wartośc dofinansowania 67 817,00 zł

3) Stowarzyszenie Rozwoju sołectwa Biskupice na projekt:  "Modernizacja sali spotkań w sali wiejskiej w Biskupicach"- wartośc dofinansowania: 67 815,00 zł

Serdecznie gratulujemy.

Komplet wyników dostępny pod linkiem: http://gornaprosna.pl/1065/455/nabor-iii2020.html

Galeria

  • Powiększ zdjęcie