Gmina Radłów

GOPS

Uchwałą Nr 17/III/90 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 1990r. został powołany Gminny Ośrodek Pomocy Społeczny w Radłowie.

GOPS jest jednostką organizacyjną gminy - posiada własny plan finansowy (jednostka budżetowa)

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Pani Anetta Hadam.

Adres: GOPS Radłów 46-331 Radłów ul. Oleska 5 tel. 343599031

GOPS dostępny jest dla interesantów w godzinach pracy urzędu.

Podstawowymi działaniami GOPS jest ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej najbardziej potrzebującym oraz poprawa ich sytuacji bytowej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że:

                                                                                                

GOPS udziela świadczeń w zakresie :

- Świadczeń wychowawczych  (Rodzina 500 plus),
- Świadczeń rodzinnych,
- Jednorazowego świadczenia (Za życiem),
- Pomocy społecznej,
- Funduszu alimentacyjnego,

- Programu "Dobry start"

Informacja o programie MIESZKANIE PLUS

Informacja o programie "Mama 4+"