Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

1 czerwca DZIEŃ DZIECKA

Powiększ zdjęcie

WSZYSTKIM DZIECIOM NASZEJ GMINY ŻYCZĘ DUŻO ZDRÓWKA I RADOŚCI ORAZ SAMYCH RADOSNYCH I SŁONECZNYCH CHWIL W ŻYCIU

Włodzimierz Kierat Wójt Gminy

1 czerwca 2020
Czytaj więcej o: 1 czerwca DZIEŃ DZIECKA

Raport o stanie Gminy Radłów za 2019 rok

Powiększ zdjęcie

UWAGA WAŻNE- NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA- UWAGA WAŻNE

Powiększ zdjęcie

Noszenie maseczek - od 30 maja zmiany

Jeśli w przestrzeni otwartej masz możliwość zachowania 2 metrów odległości od innych, nie musisz zasłaniać ust i nosa. Możesz więc spacerować, jeździć rowerem, chodzić po ulicy, parku, plaży czy parkingu bez maseczki – ale tylko wtedy, gdy zachowasz odpowiedni dystans społeczny.
Uwaga! Jeśli nie jesteś w stanie na świeżym powietrzu utrzymać 2-metrowego dystansu od innych – na przykład na zatłoczonym chodniku – wówczas musisz zasłonić usta i nos. Chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo. Pamiętajmy! Z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne, osoby, które zasłaniają usta i nos.

28 maja 2020
Czytaj więcej o: UWAGA WAŻNE- NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA- UWAGA WAŻNE

Dzień Samorządu Terytorialnego

Powiększ zdjęcie

Wszystkim Pracownikom oraz Osobom działającym na rzecz rozwoju naszej Gminy oraz innych szczebli samorządowych składam najlepsze życzenia w 30-stą rocznicę pierwszych wolnych wyborów samorządowych.

Włodzimierz Kierat Wójt Gminy Radłów

27 maja 2020
Czytaj więcej o: Dzień Samorządu Terytorialnego

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Oleśnie

Powiększ zdjęcie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie informuje, że na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w  Oleśnie pod adresem www.psse.olesno.info.pl w zakładce KORONAWIRUS są publikowane aktualne dane dotyczące sytuacji epidemiologicznej w powiecie oleskim.

Pismo w załączeniu.

27 maja 2020
Czytaj więcej o: Informacja Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Oleśnie

26 Maja DZIEŃ MATKI

Powiększ zdjęcie

"Nad promień słońca i barwne kwiatki, stokrotnie milszy jest uśmiech Matki..." 

Z okazji tego pięknego święta składam wszystkim Matkom naszej Gminy życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i radości. Oby trud wychowania był zawsze doceniany i właściwie wynagradzany.

Z pozdrowieniami dla wszystkim MAM- Włodzimierz Kierat Wójt Gminy

26 maja 2020
Czytaj więcej o: 26 Maja DZIEŃ MATKI

Program Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2020-2023

Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2020-2023.

Szczegóły w załączeniu.

25 maja 2020
Czytaj więcej o: Program Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2020-2023

Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” serdecznie zaprasza mieszkańców Gmin: Radłów, Praszka, Rudniki, Gorzów Śląski...

Powiększ zdjęcie

a w szczególności przedstawicieli grup defaworyzowanych wskazanych w LSR  (długotrwale bezrobotni, osoby młode oraz osoby w wieku 50 +, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym) do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjno - konsultacyjnychz zakresu możliwości włączenia się do realizowanych projektów, informacji o planowanych terminach naborów, dokumentów aplikacyjnych dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, zasad interpretacji kryteriów oceny wniosków z zakresu:

  • rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań;
  • rozwój drobnej przedsiębiorczości;
  • podejmowanie działalności gospodarczej;
  • promocja obszaru i ochrona dziedzictwa lokalnego              

Harmonogram spotkań w załączeniu.      

25 maja 2020
Czytaj więcej o: Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” serdecznie zaprasza mieszkańców Gmin: Radłów, Praszka, Rudniki, Gorzów Śląski...

Informacja o pracy szkół

Powiększ zdjęcie

 

Wójt Gminy Radłów

wraz z Dyrektorami Placówek Oświatowych na terenie Gminy Radłów informuje,

iż z uwagi na brak zgłoszeń przez rodziców potrzeby zapewnienia opieki

w przedszkolu lub w szkole dla uczniów klas I-III,

otwarcie tychże placówek zostaje wstrzymane.

22 maja 2020
Czytaj więcej o: Informacja o pracy szkół

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- Podinspektor ds. księgowości podatkowej

Powiększ zdjęcie