Dane teleadresowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Urząd Gminy Radłów

ul.Oleska 3

46-331 Radłów

tel./fax 343599004, 343599005, 343599023

e-mail: ug@radlow.pl

Adres skrytki ePUAP: /91qa43mwdc/skrytka

BIP:     www.bip.radlow.tensoft.pl

WÓJT GMINY RADŁÓW

przyjmuje Interesnatów w sprawach skarg i wniosków w każdy:

- wtorek   w godz. 1400-1600

- czwartek w godz. 1000-1100

 

Zgodnie z § 12 ust.3 Statutu Gminy Radłów (Uchwała Nr 92/XIV/2016
Rady Gminy Radłów z dnia 30 marca 2016 r.)

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY RADŁÓW

pełni dyżury w Sekretariacie Urzędu

- ŚRODA w GODZ. 800 – 1000

 

numer konta bankowego

B.S. w Zawadzkiem O/Radłów 91 8909 1045 2004 0000 0013 0001

Wpłaty z zagranicy:

B.S. w Zawadzkiem O/Radłów: PL 91 8909 1045 2004 0000 0013 0001

SWIFT Banku: POLUPLPR

NIP Urzędu Gminy Radłów 576-12-41-168

NIP Gminy Radłów 576-15-00-457

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 WYKAZ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY RADŁÓW

Lp.

Nazwisko i Imię

 

Stanowisko

Telefon kontaktowy-

nr wewnętrzny

e-mail

1.

Kierat Włodzimierz

 

Wójt Gminy

wew.33

wojt@radlow.pl

 

2.

Kus Sylwia

 

Sekretarz Gminy

wew.28

s.kus@radlow.pl

 

3.

Kopacz Agnieszka

 

Skarbnik Gminy

wew.30

skarbnikt@radlow.pl

 

4.

Górski Piotr

 

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Nieruchomości

wew.26

budownictwo@radlow.pl

 

5.

Wróbel Jacek

Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych

wew.23

zam@radlow.pl

przetargi@radlow.pl

 

6.

Włoka Daniela

 

Zastępca Kierownika USC

wew. 24, 39

usc@radlow.pl

 

7.

Famuła Dorota

 

Starszy Specjalista  ds. Oświaty

wew. 21

oswiata@radlow.pl

 

8.

Karczewska Halina

 

Inspektor ds. obsługi Rady

wew. 40

ug@radlow.pl

 

9.

Słomkowska Alicja

 

Inspektor ds. obywatelskich i zarządzania kryzysowego

wew. 38

oc@radlow.pl

 

10.

Sobańtka Anna

 

Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi

wew. 23

gk@radlow.pl

 

11.

Zaremba Grzegorz

 

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa

wew. 26

nieruchomosci@radlow.pl

 

12.

Łazarek Urszula

 

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i działalności gospodarczej

wew. 26

infra@radlow.pl

 

13.

Wieczorek Bożena

 

Inspektor ds. wymiaru podatku

wew. 32

podatki@radlow.pl

 

14.

Górska Małgorzata

 

Podinspektor ds. księgowości podatkowej

wew. 31

transport@radlow.pl

 

15.

Zawis Józefa

 

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

wew. 29

fk@radlow.pl

 

16.

Wróbel Bernadeta

 

Inspektor ds. księgowości i wynagrodzeń

wew. 29

fk@radlow.pl

 

17.

Wiatr Gabriela

 

Inspektor ds. księgowości i jednostek organizacyjnych

wew. 29

fk@radlow.pl

 

18.

Wachowska Elżbieta

 

Podinspektor ds. oświaty

wew. 25

fk@radlow.pl

 

19.

Karkos Kornelia

 

Specjalista ds. księgowości

wew. 25

fk@radlow.pl

 

20.

Marzec Anna

 

Podinspektor ds. finansów i podatku Vat

wew. 29

fk@radlow.pl

 

 

Połączenia wewnętrzne do jednostek podległych:

   51,52,53,54 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

    55- Gminny Ośrodek Kultury

    22 - Gminna Biblioteka Publiczna