Jesteś tutaj: Start / Gmina / GOPS

GOPS

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwałą Nr 17/III/90 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 1990r. został powołany Gminny Ośrodek Pomocy Społeczny w Radłowie.

GOPS jest jednostką organizacyjną gminy - posiada własny plan finansowy (jednostka budżetowa)

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Pani Anetta Hadam.

Adres: GOPS Radłów 46-331 Radłów ul. Oleska 5 tel. 343599031

GOPS dostępny jest dla interesantów w godzinach pracy urzędu.

Podstawowymi działaniami GOPS jest ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej najbardziej potrzebującym oraz poprawa ich sytuacji bytowej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że:

 • Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie z siedzibą w przy ul. Oleskiej 5, 46-331 Radłów,
 • Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radłowie jest Pani Brygida Kierat, 34 3599031, e-mail opsradlow@poczta.onet.pl
 • Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, d i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • Dane będą udostępniane wyłącznie Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radłowie lub innym organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie,
 • Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowała nie przyznaniem świadczenia lub realizacji usługi.
 • Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny,
 • Dane podaję Pani/Pan dobrowolnie.

                                                                                                

GOPS udziela świadczeń w zakresie :

- Świadczeń wychowawczych  (Rodzina 500 plus),
- Świadczeń rodzinnych,
- Jednorazowego świadczenia (Za życiem),
- Pomocy społecznej,
- Funduszu alimentacyjnego,

- Programu "Dobry start"

Informacja o programie MIESZKANIE PLUS

Informacja o programie "Mama 4+"