Jesteś tutaj: Start / Gmina / GOK

GOK

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

adres www: http://www.gok.radlow.pl

Uchwałą nr XVIII/63/77 Gminnej Rady Narodowej w Radłowie z dnia 31 marca 1977r. powołano Gminny Ośrodek Kultury w Radłowie

GOK jest jednostką organizacyjną gminy - posiada własny plan finansowy (jednostka budżetowa)

Dyrektorem GOK w Radłowie jest Renata Gnot

Adres: GOK Radłów 46-331 Radłów ul. Oleska 2,  Tel. (34) 3599141 lub 34/3599004 wew. 55

Cele i zadania Ośrodka Kultury: 1. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, 2. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką, 3. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, 4. zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, 5. kształtoanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze, 6. zespołowe uczestnictwo w kulturze oraz różnorodne formy edukacji kulturalnej, organizowanie imprez kulturalnych, prowadzenie działalności metodycznej.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działa Gminna Orkiestra Dęta. Dyrygentem orkiestry jest Krzysztof Kacała.