Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Urząd Gminy Radłów

Most kamienny

Biskupice

Urząd Gminy Radłów

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Radłów na dzień 30 listopada 2021 roku

 P  O  S  T  A  N  O  W  I  E  N  I  E

PRZEWODNICZĄCEGO   RADY  GMINY   RADŁÓW

Z  DNIA  22  LISTOPADA  2021  ROKU

 w sprawie: zwołania Sesji Rady Gminy.

 

 Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)

z w o ł u j ę :

na dzień 30 listopada 2021 roku (tj. wtorek) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Radłów XXVI Sesję Rady Gminy z następującym  porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej
  4.  Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz ze sposobu załatwienia ustnych wniosków Radnych.
  5. Analiza oświadczeń majątkowych Radnych, Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta, Skarbnika i kierowników jednostek organizacyjnych.
  6. Przyjęcie uchwał w sprawach:

     1) Uchwała Nr 192/XXVI/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 132/XIX/2020 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy  na rok 2021,

     2) Uchwała Nr 193/XXVI/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 131/XIX/2020 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

     3) Uchwała Nr 194/XXVI/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Radłów,

     4) Uchwała Nr 195/XXVI/2021 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Radłów,

     5)  Uchwała Nr 196/XXVI/2021 w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących sołtysom sołectw utworzonych na terenie gminy

     6) Uchwała Nr 197/XXVI/2021 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,

    7) Uchwała Nr 198/XXVI/2021 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Radłowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Radłowie,

    8) Uchwała Nr 199/XXVI/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Biskupicach

    9) Uchwała Nr 200/XXVI/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Biskupicach

  10) Uchwała Nr 201/XXVI/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Psurowie,

  11) Uchwała Nr 202/XXVI/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty   za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

   12) Uchwała Nr 203/XXVI/2021 w sprawie utworzenia Związku Powiatowo – Gminnego „Samorządy Ziemi Oleskiej”.

  1. Wolne wnioski i informacje.
  1.  Zamknięcie obrad.