Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Radłów z lotu ptaka

Urząd Gminy Radłów

Kwitnące rododendrony przy UG

Sala przy Urzędzie Gminy

Wiosna

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Radłów na dzień 27 kwietnia 2022 roku

P  O  S  T  A  N  O  W  I  E  N  I  E

PRZEWODNICZĄCEGO   RADY  GMINY   RADŁÓW

Z  DNIA  20  KWIETNIA  2022  ROKU

 w sprawie: zwołania Sesji Rady Gminy.

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) z w o ł u j ę :

na dzień 27 kwietnia 2022 roku (tj. środa) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Radłów XXXI Sesję Rady Gminy z następującym  porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej
  4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz ze sposobu załatwienia ustnych wniosków Radnych.
  5. Przyjęcie uchwał w sprawach:

1) członkostwa Gminy Radłów w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”,

2) wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu,

3) zmiany Uchwały nr 43/VI/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 27 marca 2019 r.  w sprawie dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,

4) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów,

5) zmiany Uchwały Nr 207/XXVII/2021 Rady Gminy Radłów z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022

  1. Wolne wnioski i informacje.
  1.  Zamknięcie obrad.