Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Urząd Gminy Radłów

Most kamienny

Biskupice

Urząd Gminy Radłów

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Radłów na dzień 30 marca 2022 roku

 P  O  S  T  A  N  O  W  I  E  N  I  E

PRZEWODNICZĄCEGO   RADY  GMINY   RADŁÓW

Z  DNIA  23 marca 2022  ROKU 

w sprawie: zwołania Sesji Rady Gminy.

 

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) z w o ł u j ę : na dzień 30 marca (tj. środa) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Radłów XXX Sesję Rady Gminy z następującym  porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej
  4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz ze sposobu załatwienia ustnych wniosków Radnych.
  5. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2021 oraz bilans potrzeb na 2022 rok.
  6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021.
  7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021.
  8. Przyjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany Uchwały Nr 207/XXVII/2021 Rady Gminy Radłów z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022,

2) zmiany Uchwały Nr 206/XXVII/2021 Rady Gminy Radłów z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,

3) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.

4) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie obrad.