Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Gmina Radłów zimą

Kościeliska

Sternalice

Radłów

Ligota Oleska

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Radłów na dzień 26 kwietnia 2023 roku

P  O  S  T  A  N  O  W  I  E  N  I  E

PRZEWODNICZĄCEGO   RADY  GMINY   RADŁÓW

Z  DNIA  19  KWIETNIA  2023  ROKU

w sprawie: zwołania Sesji Rady Gminy.

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40)

z w o ł u j ę :

na dzień 26 kwietnia 2023 roku (tj.środa) o godz. 10.00 w sali przy Urzędzie Gminy  XLII Sesję Rady Gminy Radłów z następującym  porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz  ze sposobu załatwienia ustnych wniosków Radnych.
 5. Ocena zasobów pomocy Społecznej.
 6. Informacja z działalności:
 • Gminnego Ośrodka Kultury,
 • Gminnej Biblioteki Publicznej.
 1. Przyjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany regulaminu budowy i współfinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu gminy

Uchwała Nr 292/XLII/2023 w sprawie zmiany regulaminu budowy i współfinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu gminy,

2) zmiany Uchwały Nr 287/XL/2023 Rady Gminy Radłów z dnia 22 lutego 2023 roku    w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

Uchwała Nr 293/XLII/2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr 287/XL/2023 Rady Gminy Radłów z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

 • załatwienia skargi z dnia 18 stycznia 2023 roku na działalność Wójta Gminy Radłów

Uchwała Nr 294/XLII/2023 w sprawie  załatwienia skargi z dnia 18 stycznia 2023 roku na działalność Wójta Gminy Radłów,

4)  zmiany Uchwały Nr 278/XXXIX/2022 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023,

Uchwała Nr 295/XLII/2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr 278/XXXIX/2022 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy       na rok 2023,

 • zmiany Uchwały Nr 277/XXXIX/2022 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,

Uchwała Nr 296/XLII/2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr 277/XXXIX/2022 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,

 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie