Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Lato w Gminie Radłów

Radłów z lotu ptaka

Kwiaty

Kwiaty

Kwitnące rododendrony przy UG

Urząd Gminy Radłów

Konsultacje mieszkańców sołectwa Biskupice w sprawie rodzaju miejscowości

Stosownie do art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) oraz § 2 w powiązaniu z § 6 i 8  uchwały Nr 149/XX/2021 Rady Gminy Radłów z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Radłów, Wójt Gminy Radłów ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Biskupskie Drogi – przysiółek miejscowości Biskupice na Biskupskie Drogi – wieś oraz zniesienia miejscowości Pustkowie – przysiółek wsi Biskupice i włączenie jej obszaru do miejscowości Biskupskie Drogi – wieś.

  1. Określa się:
  • termin przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Biskupice – 7 listopada 2023 r. godz. 18.00
  • zasięg terytorialny przeprowadzanej konsultacji – terytorium sołectwa Biskupice, w tym przysiółka Biskupskie Drogi.
  1. Konsultacje społeczne będą miały formę bezpośredniego spotkania z uczestnikami konsultacji społecznych, prowadzonego w sposób umożliwiający składanie wniosków i uwag.
  2. Spotkanie o którym mowa w pkt 2 odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Biskupicach nr 13.
  1. W czasie konsultacji ich uczestnicy będą mogli wyrazić swoje zdanie w formie opinii lub złożenia uwag w trakcie bezpośredniego spotkania.
  2. Udział w konsultacjach społecznych polegać będzie na wyrażeniu stanowiska wobec zmiany rodzaju miejscowości w jednej z następujących form:

1) zgłoszenie uwag;

2) opinii pozytywnej;

2) opinii negatywnej.

  1. Opinie i uwagi należy składać osobiście, w trakcie bezpośredniego spotkania.
  1. Konsultacje przeprowadza komisja w składzie:

1) Sylwia Kus – przewodnicząca

2) Dorota Famuła – członek

3) Wiktoria Huć – członek

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie protokołu z przeprowadzonych konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Radłów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radłów.

Uwagi lub wnioski zgłoszone po zakończeniu bezpośredniego spotkania z uczestnikami konsultacji pozostawia się bez rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje  można uzyskać pod tel.  343599004 wew. 218 lub adresem mailowym: sekretarz@radlow.pl