Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Wiosna

Radłów z lotu ptaka

Kwiaty

Kwiaty

Kwitnące rododendrony przy UG

Urząd Gminy Radłów

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Radłów na dzień 2 listopada 2023

P  O  S  T  A  N  O  W  I  E  N  I  E 

PRZEWODNICZĄCEGO   RADY  GMINY   RADŁÓW

Z  DNIA  26  PAŹDZIERNIKA 2023  ROKU

 

 

 

w sprawie: zwołania Sesji Rady Gminy.

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm)

z w o ł u j ę :

na dzień 2 listopada 2023 roku (tj. czwartek) o godz. 10.00 w sali przy Urzędzie Gminy  XLVII Sesję Rady Gminy Radłów z następującym  porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 

  1. Przyjęcie porządku obrad.

 

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 

  1. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz ze sposobu załatwienia ustnych wniosków Radnych.

 

  1. Informacja przedstawicieli Urzędu Statystycznego dotycząca systemu monitorowania usług publicznych.

 

  1. Przyjęcie uchwał w sprawach:

 

1) w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

Uchwała Nr 320/XLVII/2023 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

 

2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego

Uchwała Nr 321/XLVII/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego

 

3) w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 322/XLVII/2023 w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

 

4) w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr 323/XLVII/2023 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

5) w sprawie zmiany uchwały Nr 287/XL/2023 Rady Gminy Radłów z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Radłów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

Uchwała Nr 324/XLVII/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr 287/XL/2023 Rady Gminy Radłów z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Radłów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

 

6) w sprawie zmiany uchwały Nr 278/XXXIX/2022 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023

Uchwała Nr 325/XLVII/2023 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 278/XXXIX/2022 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023

 

7) w sprawie zmiany uchwały nr 277/XXXIX/2022 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała Nr 326/XLVII/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 277/XXXIX/2022 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

8) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Powiatowo- Gminnemu "Samorządy Ziemi Oleskiej"

Uchwała Nr 327/XLVII/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Powiatowo- Gminnemu "Samorządy Ziemi Oleskiej"

 

  1. Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Zamknięcie obrad.