Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Gmina Radłów zimą

Kościeliska

Sternalice

Radłów

Ligota Oleska

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Radłów na dzień 6 grudnia 2023

P  O  S  T  A  N  O  W  I  E  N  I  E

 

PRZEWODNICZĄCEGO   RADY  GMINY   RADŁÓW

 

Z  DNIA  29  LISTOPADA 2023  ROKU

 

 

 

w sprawie: zwołania Sesji Rady Gminy.

 

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm)

 

 

z w o ł u j ę :

na dzień 6 grudnia 2023 roku (tj. środa) o godz. 10.00 w sali przy Urzędzie Gminy  XLVIII Sesję Rady Gminy Radłów z następującym  porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 

  1. Przyjęcie porządku obrad.

 

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 

  1. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz ze sposobu załatwienia ustnych wniosków Radnych.

 

  1. Przyjęcie uchwał w sprawach:

 

1) w sprawie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Uchwała Nr 329/XLVIII/2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

 

2) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Uchwała Nr 330/XLVIII/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

 

3) w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Radłów ,,Pomoc w formie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym" na lata 2024-2028

Uchwała Nr 331XLVIII/2023 w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Radłów ,,Pomoc w formie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym" na lata 2024-2028

 

4) w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Radłów na realizację zadań służących ochronie powietrza na lata 2024 – 2026

Uchwała Nr 332/XLVIII/2023 w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Radłów na realizację zadań służących ochronie powietrza na lata 2024 – 2026

 

5) w sprawie załatwienia skargi z dnia 22 września 2023 roku na bezczynność wójta.

Uchwała Nr 333/XLVIII/2023 w sprawie załatwienia skargi z dnia 22 września 2023 roku na bezczynność wójta.

 

6) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Kościeliskach

Uchwała Nr 334/XLVIII/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Kościeliskach

 

7) w sprawie zmiany uchwały nr 278/XXXIX/2022 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023

Uchwała Nr 335/XLVIII/2023 w sprawie  zmiany uchwały nr 278/XXXIX/2022 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023

 

8) w sprawie zmiany uchwały nr 277/XXXIX/2022 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała Nr 336/XLVIII/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 277/XXXIX/2022 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

  1. Wolne wnioski i informacje.
  1. Zamknięcie obrad.