Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Wiosna

Radłów z lotu ptaka

Kwiaty

Kwiaty

Kwitnące rododendrony przy UG

Urząd Gminy Radłów

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Radłów na dzień 27 marca 2024

P  O  S  T  A  N  O  W  I  E  N  I  E 

PRZEWODNICZĄCEGO   RADY  GMINY   RADŁÓW 

Z  DNIA  20  MARCA  2024  ROKU

 

 

w sprawie: zwołania Sesji Rady Gminy.

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm)

 

z w o ł u j ę :

 

na dzień 27 marca 2024 roku (tj. środa) o godz. 10.00 w sali przy Urzędzie Gminy  LII Sesję Rady Gminy Radłów z następującym  porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz ze sposobu załatwienia ustnych wniosków Radnych.
  5. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2023 oraz bilans potrzeb na rok 2024
  6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2023 rok
  7. Przyjęcie uchwał w sprawach:

 

1) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie transportu publicznego na linii komunikacyjnej, dla której organizatorem jest Gmina Radłów

Uchwała Nr 358/LII/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie transportu publicznego na linii komunikacyjnej, dla której organizatorem jest Gmina Radłów

 

2) w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, oraz trybu ich pobierania

Uchwała Nr 359/LII/2024 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, oraz trybu ich pobierania

 

3) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radłów w 2024 roku”

Uchwała Nr 360/LII/2024 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radłów w 2024 roku”

 

4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Sternalicach

Uchwała Nr 361/LII/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Sternalicach

 

5) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach

Uchwała Nr 362/LII/2024 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach

 

6) w sprawie zmiany uchwały nr 152/XXI/2021 Rady Gminy Radłów z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr 363/LII/2024 w sprawie zmiany uchwały nr 152/XXI/2021 Rady Gminy Radłów z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 

7) w sprawie zmiany uchwały nr 341/XLIX/2023 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024

Uchwała Nr 364/LII/2024 w sprawie zmiany uchwały nr 341/XLIX/2023 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024

 

8) w sprawie zmiany uchwały nr 340/XLIX/2023 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała Nr 365/LII/2024 w sprawie zmiany uchwały nr 340/XLIX/2023 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

  1. Wolne wnioski i informacje.
  1. Zamknięcie obrad.