Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Urząd Gminy Radłów

Most kamienny

Biskupice

Urząd Gminy Radłów

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy na dzień 23 października 2019 r.

POSTANOWIENIE O ZWOŁANIU SESJI RADY GMINY RADŁÓW

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 z późn. zm.)

z w o ł u j ę :

 na dzień 23 października 2019 roku (tj. środa) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Radłów IX Sesję Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej
  4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz ze sposobu załatwienia ustnych wniosków Radnych.
  5. Informacja o stanie realizacji zadań światowych Gminy Radłów za rok szkolny 2018/2019.
  6. Przyjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany Uchwały Nr  21/IV/2018 Rady Gminy Radłów z 27.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019,

2) wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości,

3) wysokości stawek podatku od środków transportowych,

4) udzielenia dotacji celowej dla OSP Radłów,

5) udzielenia dotacji celowej dla OSP Radłów,

6) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu,

7) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne,

8) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu,

9) w sprawie zmiany Uchwały Nr 209/XXXIII/2018 Rady Gminy z dnia 25.04.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu,

10) wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Ligocie Oleskiej

11) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum  w Radłowie,

12) przystąpienia Gminy Radłów do projektu: ”Mobilni mieszkańcy Gminy Radłów”.

  1. Sprawy bieżące:
  2. Wolne wnioski i informacje.
  3. Zamknięcie obrad.