Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Urząd Gminy Radłów

Most kamienny

Biskupice

Urząd Gminy Radłów

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy na dzień 30 grudnia 2019 roku

P  O  S  T  A  N  O  W  I  E  N  I  E

PRZEWODNICZĄCEGO   RADY  GMINY   RADŁÓW

Z  DNIA 16  GRUDNIA  2019  ROKU

 

w sprawie: zwołania Sesji Rady Gminy.

     Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 z późniejszymi zmianami)

z w o ł u j ę :

na dzień 30 grudnia 2019 roku (tj. poniedziałek) o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Radłów XI Sesję Rady Gminy z następującym  porządkiem obrad :

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  1. Przyjęcie porządku
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej
  1. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz ze sposobu załatwienia ustnych wniosków Radnych.
  1. Przyjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany Uchwały Nr 21/IV/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019,

2) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,

3) uchwalenia budżetu Gminy Radłów na 2020 rok,

4) zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Radłów w ramach pomocy de minimis,

5) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020,

6) zmiany uchwały Nr 235/XXVIII/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 18 października 2018 roku w sprawie uchwalenia regulaminu budowy i współfinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radłów ze środków budżetu gminy,

7)  ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla Członka Ochotniczej Straży Pożarnej.

  1. Sprawy bieżące.
  1. Wolne wnioski i informacje.
  1. Zamknięcie obrad.

 

Do udziału w Sesji zaproszeni zostaną:

- Sołtysi

- Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.