Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Radłów z lotu ptaka

Urząd Gminy Radłów

Kwitnące rododendrony przy UG

Sala przy Urzędzie Gminy

Wiosna

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Radłów

O G Ł O S Z E N I E

 Wójt Gminy Radłów informuje, o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Radłów w 2020 roku

 Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę Radłów dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Szczegóły w załączeniu.

 Dofinansowanie obejmuje wyłącznie koszty zbierania wyrobów wcześniej zdemontowanych, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100% całości kosztów ale nie może przekroczyć iloczynu 700 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

Dotacja może być udzielona na zadanie, które nie zostało zakończone przed złożeniem wniosku.

Uwaga: Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych leżą po stronie właściciela nieruchomości.

Wnioski o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie do 08.04.2020r.( data wpływu do urzędu) w Urzędzie Gminy Radłów, ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, sekretariat (I piętro) na formularzu wniosku, dostępnym w urzędzie i na stronie internetowej www.radlow.pl – zakładka: ogłoszenia.

Wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

UWAGA !!!  Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Radłów o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

Planowany termin realizacji zadania : 01 lipca - 10 października 2020 roku.

W przypadku, gdy wniosek Gminy Radłów nie zostanie zakwalifikowany do realizacji, zadanie nie będzie realizowane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Radłów – pokój nr 7 lub pod numerem tel. 34 3599005 wew. 209