Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Urząd Gminy Radłów

Most kamienny

Biskupice

Urząd Gminy Radłów

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy na dzień 22 października 2020 roku

P  O  S  T  A  N  O  W  I  E  N  I  E

PRZEWODNICZĄCEGO   RADY  GMINY   RADŁÓW

Z  DNIA  7  PAŹDZIERNIKA  2020  ROKU

 

w sprawie: zwołania Sesji Rady Gminy.

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późniejszymi zmianami)

z w o ł u j ę :

na dzień 22 października 2020 roku (tj. czwartek) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Radłów XVII Sesję Rady Gminy z następującym  porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  1. Przyjęcie porządku
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej
  1. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz ze sposobu załatwienia ustnych wniosków Radnych.
  1. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
  1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.
  1. Przyjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów,

2) zmiany uchwały nr 86/XI/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2019 r.  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020,

3)  zmiany uchwały nr 85/XI/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,

4) określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości,

5) wysokości stawek podatku od środków transportowych.

  1. Wolne wnioski i informacje.
  1. Zamknięcie obrad.