Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Urząd Gminy Radłów

Most kamienny

Biskupice

Urząd Gminy Radłów

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy na dzień 30 grudnia 2020 roku

P  O  S  T  A  N  O  W  I  E  N  I  E

PRZEWODNICZĄCEGO   RADY  GMINY   RADŁÓW

Z  DNIA  23  LISTOPADA  2020  ROKU

 

w sprawie: zwołania Sesji Rady Gminy.

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późniejszymi zmianami) z w o ł u j ę :

 na dzień 30 grudnia 2020 roku (tj. środa) o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Radłów XIX Sesję Rady Gminy z następującym  porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  1. Przyjęcie porządku
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej
  1. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz ze sposobu załatwienia ustnych wniosków Radnych.
  1. Przyjęcie uchwał w sprawach:

1)  zmiany uchwały nr 86/XI/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2019 r.  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020,

2) zmiany uchwały nr 85/XI/2019 Rady Gminy Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2029 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,

3)  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,

- Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na 2021 rok,

4) uchwalenia budżetu Gminy Radłów na rok 2021,

- opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok,

- opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej,

- protokół z posiedzenia Komisji i Finansów z dnia 24 listopada 2020 roku

5) nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie,

6) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok,

7) przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2021 rok.

  1. Wolne wnioski i informacje.
  1. Zamknięcie obrad.