Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Lato w Gminie Radłów

Radłów z lotu ptaka

Kwiaty

Kwiaty

Kwitnące rododendrony przy UG

Urząd Gminy Radłów

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Radłów na dzień 27 października 2021 roku

 

P  O  S  T  A  N  O  W  I  E  N  I  E 

PRZEWODNICZĄCEGO   RADY  GMINY   RADŁÓW 

Z  DNIA  18  PAŹDZIERNIKA  2021  ROKU

 w sprawie: zwołania Sesji Rady Gminy.

   Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)

z w o ł u j ę :  na dzień 27 października 2021 roku (tj. środa) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Radłów XXV Sesję Rady Gminy z następującym  porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej
  4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz ze sposobu załatwienia ustnych wniosków Radnych.
  5. Informacja z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury w sprawie wydłużenia czasu pracy przedszkola.
  6. Przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych za 2020 rok.
  7.  Przyjęcie uchwał w sprawach:

       1) zmiany uchwały nr 132/XIX/2020 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2020 r.  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021,

     Uchwała Nr 186/XXV/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 132/XIX/2020 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021,

      2)  określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

     Uchwała Nr 187/XXV/2021 w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości,

     3)  wysokości stawek podatku od środków transportowych

     Uchwała Nr 188/XXV/2021 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych,

     4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu niemieszkalnego

     Uchwała Nr 189/XXV/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu niemieszkalnego

      5) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów

      Uchwała Nr 190/XXV/2021 uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku      na terenie Gminy Radłów

      6) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

     Uchwała Nr 191/XXV/2021 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę      za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  1. Wolne wnioski i informacje.
  1.  Zamknięcie obrad.