Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Lato w Gminie Radłów

Radłów z lotu ptaka

Kwiaty

Kwiaty

Kwitnące rododendrony przy UG

Urząd Gminy Radłów

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Radłów na dzień 29 czerwca 2022 roku

P O S T A N O W I E N I E

PRZEWODNICZĄCEGO   RADY GMINY   RADŁÓW

Z DNIA 15 CZERWCA  2022 ROKU

 

w sprawie: zwołania Sesji Rady Gminy.

            Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) z w o ł u j ę :

na dzień 29 czerwca 2022 roku (tj. środa) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Radłów XXXIII Sesję Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz ze sposobu załatwienia ustnych wniosków Radnych.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy.
 6. Debata nad raportem o stanie gminy.
 7. Głosowanie nad raportem o stanie gminy.
 8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2021 rok
 9. Analiza sprawozdania finansowego.
 10. Przyjęcie informacji o realizacji uchwał Rady Gminy przyjętych w roku 2021.
 11. Przyjęcie informacji o stanie mienia komunalnego.
 12. Przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z dnia 03 czerwca 2022 roku
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz      ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
 14. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy.

   15 . Przyjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany Uchwały Nr 207/XXVII/2021 Rady Gminy Radłów z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022,

2) zmiany Uchwały Nr 206/XXVII/2021 Rady Gminy Radłów z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,

3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne,

4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,

5) zmiany uchwały nr 43/VI/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 27 marca 2019 roku    w sprawie dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

6) określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2022/2023 na terenie Gminy Radłów,

7) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radłów w 2022 roku”

8) wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii Powiatu Oleskiego,

 1. Wolne wnioski i informacje.
 1. Zamknięcie obrad.