Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Lato w Gminie Radłów

Radłów z lotu ptaka

Kwiaty

Kwiaty

Kwitnące rododendrony przy UG

Urząd Gminy Radłów

Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w ustawie

KOMUNIKAT Wójta Gminy Radłów z dnia 18 października 2023  roku o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Działając na podstawie Uchwały Nr 201/XXXV/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 02.09.2010 roku w sprawie: szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzenia Nr 0050.654.2023 Wójta Gminy Radłów z dnia 18 października 2023 roku zapraszam organizacje pozarządowe i inne organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego do wzięcia udziału w konsultacji:

projektu Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi
i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok  2024

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są statutowe organy lub upoważnieni przedstawiciele zgodnie z obowiązującymi przepisami do działania w imieniu organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Radłów.

Konsultacje będą prowadzone w dniach od 18.10.2023 r. do 30.10.2023 r., w formie  wyrażenia opinii lub złożenia uwag do projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Opinie lub uwagi należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Radłów w nieprzekraczalnym terminie do 30.10.2023 r., ( decyduje data wpływu do Urzędu) lub przesłać na poniższy adres:

Urząd Gminy Radłów

Ul. Oleska 3

46-331 Radłów

E-mail: ug@radlow.pl

 

Uwagi lub wnioski zgłoszone po 30.10.2023 roku pozostawia się bez rozpatrzenia.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest:

Sylwia Kus

Urząd Gminy Radłów

Referat Administracyjno-Organizacyjny i Spraw Społecznych i Obywatelskich

Tel.  343599004 wew.218

sekretarz@radlow.pl