Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Lato w Gminie Radłów

Radłów z lotu ptaka

Kwiaty

Kwiaty

Kwitnące rododendrony przy UG

Urząd Gminy Radłów

Klauzula informacyjna dot. transmisji obrad sesji Rady Gminy Radłów

Klauzula informacyjna – nagrywanie dźwięku i obrazu z przebiegu sesji Rady Gminy

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO" właściciel urządzenia nagrywającego do obsługi Rady Gminy informuje, że:

  • Administratorem danych jest Urząd Gminy Radłów z siedzibą w przy ul. Oleskiej 3, 46-331 Radłów.
  • Urząd Gminy Radłów powołał Inspektora ochrony danych.

Dane kontaktowe do IOD: tel. 34-3599004, e-mail iod@radlow.pl.

  • Państwa dane osobowe w postaci barwy głosu i wizerunku przekazanych przy pomocy urządzenia nagrywającego przetwarzane są w celu realizacji przez Gminę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Państwa odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym, a dotyczącego jawności działalności organów gminy w szczególności prawa obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji Rady Gminy. Wybrany sposób protokołowania sesji i komisji Rady Gminy określony został w Statucie Gminy Radłów.
  • Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radłów.
  • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego.
  • Posiadają Państwo prawo dostępu do nagrania oraz prawo do jego usunięcia (anonimizacji) w tej części nagrania, która ujawnia Państwa dane, a które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Państwa barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych nie ma w tym przypadku zastosowania.
  • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • podanie przez Państwa danych osobowych w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych jest dobrowolne (np. zabranie głosu na sesji Rady Gminy lub posiedzeniu komisji Rady Gminy), a nagrywanie sesji Rady Gminy nie ma wpływu na realizację przez Państwa praw związanych z uczestnictwem na sesji Rady Gminy lub posiedzeń komisji Rady Gminy (np. możliwość zgłoszenia interpelacji na piśmie).