Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Radłów z lotu ptaka

Urząd Gminy Radłów

Kwitnące rododendrony przy UG

Sala przy Urzędzie Gminy

Wiosna

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy na dzień 29 stycznia 2020 roku

 P  O  S  T  A  N  O  W  I  E  N  I  E

PRZEWODNICZĄCEGO   RADY  GMINY   RADŁÓW

Z  DNIA 22  STYCZNIA  2020  ROKU

 w sprawie: zwołania Sesji Rady Gminy.

     Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późniejszymi zmianami)

z w o ł u j ę :

na dzień 29 stycznia 2020 roku (tj. środa) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Radłów XII Sesję Rady Gminy z następującym  porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej
  4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz ze sposobu załatwienia ustnych wniosków Radnych.
  5. Przyjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany Uchwały Nr 86/XI/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2019 roku       w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 ,

2) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

3) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowej położonej w Biskupicach,

4) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowej położonej w Biskupicach,

5) uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2020.

6) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

  1. Sprawy bieżące.
  1. Wolne wnioski i informacje.
  1. Zamknięcie obrad.

Do udziału w Sesji zaproszeni zostaną: Sołtysi.