Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Wiosna

Radłów z lotu ptaka

Kwiaty

Kwiaty

Kwitnące rododendrony przy UG

Urząd Gminy Radłów

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy na dzień 22 września 2020 roku

P  O  S  T  A  N  O  W  I  E  N  I  E

PRZEWODNICZĄCEGO   RADY  GMINY   RADŁÓW

Z  DNIA  9 WRZEŚNIA  2020  ROKU

 w sprawie: zwołania Sesji Rady Gminy.

 

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późniejszymi zmianami) z w o ł u j ę :

 na dzień 22 września 2020 roku (tj. wtorek) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Radłów XVI Sesję Rady Gminy z następującym  porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  1. Przyjęcie porządku
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej
  1. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz ze sposobu załatwienia ustnych wniosków Radnych.
  1. Informacja z działalności gminnych jednostek organizacyjnych:

1) Gminny Ośrodek Kultury,

2) Gminna Biblioteka Publiczna

  1. Przyjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów,

2) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Radłowie, zabudowanej budynkiem handlowo – usługowym oraz miejscami parkingowymi, stanowiącej własność Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Radłowie,

3) zmiany uchwały nr 86/XI/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2019 r.  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020,

4)  zmiany uchwały nr 85/XI/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

  1. Wolne wnioski i informacje.
  1. Zamknięcie obrad.