Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Urząd Gminy Radłów

Most kamienny

Biskupice

Urząd Gminy Radłów

Informacja - gminny program "PRZYDOMÓWKI"

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na współfinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radłów ze środków budżetu Gminy Radłów.

Na podstawie „Regulaminu budowy i współfinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radłów ze środków budżetu Gminy” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 89/XI/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu budowy i współfinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radłów ze środków budżetu Gminy Wójt Gminy Radłów informuje że od dnia 01 lutego do dnia  31 sierpnia trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Radłów w roku 2021.

Szczegółowe informacje w załączeniu oraz pod linkiem: https://radlow.pl/a,578,dotacja-do-przydomowej-oczyszczalni

 Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości 50% łącznych kosztów budowy i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż 5 500,00 zł ( słownie: pięć tysięcy pięćset złotych ).

 Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami składa się przed rozpoczęciem budowy oczyszczalni i przed zakupem oczyszczalni.

Wnioski o udzielenie dofinansowania będą rozpatrywane według kolejności wpływu kompletnych wniosków, aż do wyczerpania środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy na dany rok budżetowy.

Sposób złożenia wniosków:

Wnioski o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Radłów pok. 13.

od poniedziałku do czwartku od godz. 7: 30 do 15:30 w piątek w godzinach od 7:00 do 15 :00 lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Radłów, ul. Oleska 3, 46 – 331 Radłów.

Dla wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich, itp., za dzień wpływu wniosku uważa się dzień wpływu przesyłki do siedziby Urzędu Gminy Radłów.

Druki wniosku oraz regulamin dofinansowania dostępne są w Urzędzie Gminy Radłów pok. Nr 7 oraz pod linkiem: https://radlow.pl/a,578,dotacja-do-przydomowej-oczyszczalni

Tel. kontaktowy 34 3599005 wew. 209