Jesteś tutaj: Start / Komunikaty

Komunikaty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie o konsultacjach Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020.

Okresowa ocena jakości wody

Raport w załączeniu.

13 lipca 2019

Ostrzeżenie meteorologiczne- burze z gradem

Data i godzina wydania: 01.07.2019 - godz. 12:12
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH IMGW-PIB Wrocław Obszar Wrocław

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:30
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 16:00 dnia 01.07.2019 do godz. 06:00 dnia 02.07.2019
Obszar: zlewnie dopływów górnej i środkowej Odry (opolskie)
Przebieg: W związku ze spodziewanymi burzami, w rejonie występowania intensywnych opadów deszczu (w szczególności w zlewniach lewostronnych dopływów) mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska informacja może ulec zmianie.
Dyżurny synoptyk hydrolog: Marcin Wdowikowski

Wiadomość SMS:
IMGW-PIB INFORMUJE:GWALTOWNE WZROSTY STANOW WODY/1 zlewnie doplywow gornej i srodkowej odry (opolskie) od16:00/01.07.do06:00/02.07.2019

1 lipca 2019

UWAGA UPAŁY

Przejdź do - UWAGA UPAŁY

Poniżej przedstawiamy zasady zachowania się podczas upałów.

11 czerwca 2019
Czytaj więcej o: UWAGA UPAŁY

Komunikat Wójta Gminy z d. 27 maja 2019 roku

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY RADŁÓW

z dnia 27 maja 2019 roku

 

MIESZKAŃCY GMINY RADŁÓW !!!

 Uprzejmie informuję, że w dniach 28-30 maja 2019 r.  przeprowadzone zostanie  ćwiczenie pk. RENEGADE SAREX 19,  z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności.

 W przypadku ćwiczebnego zagrożenia z powietrza zostanie  nadany sygnał alarmowy– modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut  ( ogłoszenie alarmu ).

                                    Sygnałem odwołującym zagrożenie będzie ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut  ( odwołanie alarmu ).

 

 

                                                                                            Wójt Gminy Radłów

                                                                                           mgr Włodzimierz Kierat

 

27 maja 2019

Komunikat Wójta Gminy Radłów z dn. 4 kwietnia 2019 roku

Stosownie do pisma  Nr BZK.II.6330.22.2019.AM z dnia 29 marca 2019 roku Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego OUW w Opolu w sprawie nielegalnych miejsc składowania i transportu  odpadów proszę o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w  przedmiotowym zakresie  

do Urzędu Gminy Radłów pokój  nr 7.      

Właściwa postawa obywatelska może przyczynić się do zmniejszenia skutków zagrożeń, wynikających z niewłaściwego postępowania z odpadami, a w szczególności substancjami niebezpiecznymi co wyeliminuje czynnik zagrożenia zdrowia i życia ludności na danym terenie.

Wójt Gminy Radłów

                                                                                                                                                            mgr Włodzimierz Kierat

                                                                                                                       

                                                                                

                                                                                                                                                              

5 kwietnia 2019

Komunikat Wójta Gminy

KOMUNIKAT

 WÓJTA GMINY RADŁÓW

z dnia 13 listopada 2018 roku

 MIESZKAŃCY GMINY RADŁÓW !!!

Uprzejmie informuję, że w dniach 14-15 listopada 2018 r.( termin zapasowy 16 listopada 2018 r.)  przeprowadzone zostanie  ćwiczenie pk. RENEGADE SAREX 18/II, z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności.

W przypadku ćwiczebnego zagrożenia z powietrza zostanie nadany sygnał alarmowy–

modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut ( ogłoszenie alarmu).                                 

Sygnałem odwołującym zagrożenie będzie ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut ( odwołanie alarmu ).

 

 

13 listopada 2018

Ostrzeżenie przed upałami i możliwymi burzami z gradem

31 lipca 2018

Informacja o uruchomieniu syren alarmowych

 

Informuję, że w dniu 01 sierpnia 2018 roku ( środa ) o godz. 17.00                      

dla upamiętnienia 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,

uruchomione  będą syreny alarmowe na 3 minuty, z wykorzystaniem sygnału ciągłego.

 

                                                             Wójt Gminy Radłów

                                                            mgr Włodzimierz Kierat

 

31 lipca 2018

Informacja dot. odpadów komunalnych

 Podmiot odbierający odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Radłów:

Remondis Opole Sp. z o.o.

 Al. Przyjaźni 9

45-573 Opole

Osiągnięte poziomy w 2017 r.

  • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 40%
  • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%
  • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 21%
2 lipca 2018