Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Urząd Gminy Radłów

Most kamienny

Biskupice

Urząd Gminy Radłów

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji rady Gminy Radłów na dzień 29 września 2021 roku

 P  O  S  T  A  N  O  W  I  E  N  I  E

PRZEWODNICZĄCEGO   RADY  GMINY   RADŁÓW

Z  DNIA  15  WRZEŚNIA  2021  ROKU

 w sprawie: zwołania Sesji Rady Gminy.

     Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)

z w o ł u j ę :

na dzień 29 września 2021 roku (tj. środa) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Radłów XXIV Sesję Rady Gminy z następującym  porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej
  4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz ze sposobu załatwienia ustnych wniosków Radnych.
  5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Radłów za I półrocze 2021 roku.
  6. Ocena przebiegu prac inwestycyjnych realizowanych w roku bieżącym.
  7. Analiza realizacji umowy na odbiór odpadów komunalnych.
  8. Przyjęcie uchwał w sprawach:

       1) zmiany uchwały nr 132/XIX/2020 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2020 r.  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021,

Uchwała Nr 180/XXIV/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 132/XIX/2020 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021,

       2) zmiany uchwały nr 131/XIX/2020 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała Nr 181/XXIV/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 131/XIX/2020 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2020 roku   w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

      3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu

 Uchwała Nr 182/XXIV/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu,

     4)  określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy

 Uchwała Nr 183/XXIV/2021 w sprawie określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy,

     5) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radłów w 2021 roku

Uchwała Nr 184/XXIV/2021 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radłów w roku 2021.

  1. Wolne wnioski i informacje.
  1. Zamknięcie obrad.