Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Wiosna

Radłów z lotu ptaka

Kwiaty

Kwiaty

Kwitnące rododendrony przy UG

Urząd Gminy Radłów

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Radłów na dzień 23 lutego 2022 roku

 P  O  S  T  A  N  O  W  I  E  N  I  E

PRZEWODNICZĄCEGO   RADY  GMINY   RADŁÓW

Z  DNIA  16 LUTEGO  2022  ROKU 

w sprawie: zwołania Sesji Rady Gminy.

 

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) z w o ł u j ę :

 na dzień 23 lutego 2022 roku (tj. środa) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Radłów XXIX Sesję Rady Gminy z następującym  porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej
  4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz ze sposobu załatwienia ustnych wniosków Radnych.
  5. Informacja o zastosowanych ulgach, odroczeniach i umorzeniach w podatkach w 2021 roku.
  6. Przyjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany Uchwały Nr 207/XXVII/2021 Rady Gminy Radłów z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022,

2) zmiany Uchwały Nr 206/XXVII/2021 Rady Gminy Radłów z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,

3) określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania,

4) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Kościeliskach,

5)  przyjęcia „Apelu Rady Gminy Radłów dotyczącego wyrażenia sprzeciwu wobec obniżenia przez Parlament RP wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”.

  1. Wolne wnioski i informacje.
  1.  Zamknięcie obrad.