Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Lato w Gminie Radłów

Radłów z lotu ptaka

Kwiaty

Kwiaty

Kwitnące rododendrony przy UG

Urząd Gminy Radłów

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Radłów na dzień 16 grudnia 2021roku

 P  O  S  T  A  N  O  W  I  E  N  I  E

PRZEWODNICZĄCEGO   RADY  GMINY   RADŁÓW

Z  DNIA  16 GRUDNIA  2021  ROKU 

w sprawie: zwołania Sesji Rady Gminy.

 

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) z w o ł u j ę :

 na dzień 29 grudnia roku (tj. środa) o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy Radłów XXVII Sesję Rady Gminy z następującym  porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej
  4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz ze sposobu załatwienia ustnych wniosków Radnych.
  5. Przyjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany Uchwały Nr 132/XIX/2020 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021,

2) zmiany Uchwały Nr 131/XIX/2020 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,

3) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

- opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

4) uchwalenia budżetu gminy na rok 2022

-Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 24 listopada 2021 roku

-Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2022

5) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

6) przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027"

7) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

8) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

9) planu pracy Rady Gminy Radłów na 2022 rok.

6. Wolne wnioski i informacje.

7. Zamknięcie obrad.