Jesteś tutaj: Start / Ogłoszenia / Zarządzenie

Zarządzenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 kwietnia 2017

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Pomnik - 1000 lecia w Kościeliskach.

Zarządzenie Nr 0050. 187. 2017

Wójta Gminy Radłów

z dnia 19 kwietnia 2017 r.

 

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Pomnik - 1000 lecia w Kościeliskach.

 

Na podstawie art. 36a ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 r., poz.1943 z późn. zm.), oraz § 8 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 60 poz. 373 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Pomniki 1000-lecia w Kościeliskach, w wyniku którego wyłonionym kandydatem jest Marek Mendel.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.