Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Wiosna

Radłów z lotu ptaka

Kwiaty

Kwiaty

Kwitnące rododendrony przy UG

Urząd Gminy Radłów

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Radłów na dzień 28 luty 2024

P  O  S  T  A  N  O  W  I  E  N  I  E 

PRZEWODNICZĄCEGO   RADY  GMINY   RADŁÓW

Z  DNIA  21  LUTY  2024  ROKU

 

 

w sprawie: zwołania Sesji Rady Gminy.

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm)

z w o ł u j ę :

na dzień 28 luty 2024 roku (tj. środa) o godz. 10.00 w sali przy Urzędzie Gminy  LI Sesję Rady Gminy Radłów z następującym  porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 

  1. Przyjęcie porządku obrad.

 

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 

  1. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz ze sposobu załatwienia ustnych wniosków Radnych.

 

  1. Przyjęcie uchwał w sprawach:

 

1) o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Radłów

Uchwała Nr 351/LI/2024 o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Radłów

2) w sprawie zmiany uchwały nr 341/XLIX/2023 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024

Uchwała Nr 352/LI/2024 w sprawie zmiany uchwały nr 341/XLIX/2023 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024

3) w sprawie zmiany uchwały nr 340/XLIX/2023 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała Nr 353/LI/2024 w sprawie zmiany uchwały nr 340/XLIX/2023 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

4) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne

Uchwała Nr 354/LI/2024 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne

5) w sprawie zmiany uchwały Nr 287/XL/2023 Rady Gminy Radłów z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Radłów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

Uchwała Nr 355/LI/2024 w sprawie zmiany uchwały Nr 287/XL/2023 Rady Gminy Radłów z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Radłów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

6) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach

Uchwała Nr 356/LI/2024 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach

 

  1. Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Zamknięcie obrad.