Strażacy OSP otrzymali wartościowy sprzęt

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 sierpnia 2018

Minister Sprawiedliwości uruchomił program przeznaczony dla ochotniczych straży pożarnych. Środki pochodzą z Funduszu Sprawiedliwości, którego Minister Sprawiedliwości jest dysponentem. Konkretne zadania są realizowane w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a ukierunkowane są na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa niezbędnego do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Opracowany został też harmonogram naboru wniosków dla poszczególnych województw.

 

W ogłoszonym naborze o wwsparcie mogły się ubiegać gminy. Termin składania wniosków upływał 20 kwietnia. Gmina poczyniła starania i aplikowała o wyposażenie, korzystając z zamkniętego katalogu sprzętów wskazanych w ogłoszeniu o naborze (sprzęt do pomocy przedmedycznej i ratownictwa drogowego). Wniosek gminy wymagał opinii Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie. Wysokość kwoty dofinansowania na poszczególne gminy zależna była od ilości funkcjonujących w gminie jednostek. 

Dnia 06.08.2018roku Wójt Gminy Radłów przekazał Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu gminy Radłów sprzęt ratowniczy na łączną kwotę 49 627,83 zł. Zadanie zakupu  sprzętu ratowniczego współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Zakupione zostało wyposażenie niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym na miejscu zdarzenia , między innymi: torby ratownicze, nosze typu deska , szyny Kramera, agregaty prądotwórcze, przenośne maszty oświetleniowe, latarki akumulatorowe, pilarka do drewna, parawan do osłony miejsca wypadku, podpory stabilizujące, poduszki wysokociśnieniowe z osprzętem do zasilania z butli, węże hydrauliczne, sprzęt do oznakowania terenu akcji tj pachołki ostrzegawcze i walizka z flarami.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie