Jakie są cele projektu Akademia Przedszkolaka?

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 października 2019

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Wsparciem w ramach projektu objęte są wszystkie przedszkolaki naszej gminy.

Celem szczegółowym jest rozwój dodatkowych form edukacyjnych. Będą to zarówno wyjazdy edukacyjne jak i zajęcia dodatkowe. Dzieci przedszkolne mają możliwość uczestniczyć w dodatkowych zajęciach rytmiczno-tanecznych, zajęciach sportowych, zajęciach teatralnych oraz zajęciach technicznych/lub doświadczalnych trzy razy w tygodniu. W związku z tym czas pracy wszystkich przedszkoli pięciogodzinnych wydłużył się o pół godziny dziennie. Wszystkie dzieci otrzymują w tym czasie dodatkowy posiłek – deserek. Publiczne Przedszkole w Kościeliskach działa w ramach projektu o 2,5 godziny dziennie dłużej niż dotychczas.

Dzięki projektowi została także dostosowana i doposażona istniejąca infrastruktura. Przedszkola otrzymały materiały do prowadzenia zajęć, artykuły plastyczne, instrumenty muzyczne, stroje i przebrania oraz kukiełki, zestawy do doświadczeń i zajęć technicznych, odtwarzacze CD i monitory interaktywne. W czasie wakacji został także dostosowany gabinet do zajęć specjalistycznych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, który doposażono w sprzęt, pomoce i materiały do integracji sensorycznej i rewalidacji. Realizowana jest również dodatkowa oferta pomocy specjalistycznej, umożliwiająca wyrównywanie stwierdzonych deficytów. Organizowane są zajęć specjalistyczne o charakterze terapeutycznym oraz zajęcia logopedyczne, podczas których wykorzystuje się zakupione pomoce i materiały  logopedyczne.

Mamy nadzieję, że nasze maluchy będą jeszcze chętniej przychodzić do przedszkola, a ich rozwój będzie intensywny i efektywny.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie