Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radłów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 listopada 2019

Gmina Radłów informuje, że w dniu 23 października 2019 roku została zawarta umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Opolu na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radłów – w roku 2019r”.

Na realizację zadania uzyskano dotację w kwocie 10 8602,12 zł w tym:

- ze środków NFOŚIGW w Warszawie 4 095,00zł

- ze środków WFOŚIGW w Opolu w kwocie 6765,12 zł

 Unieszkodliwiono 11,70 Mg wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Radłów.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie