Budowa dróg osiedlowych w Sternalicach zakończona

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 listopada 2016

Dnia 16 listopada br. w  miejscowości Sternalice oddano do użytku dwa nowo wybudowane  odcinki dróg:

 • dojazd do Wspólnoty Mieszkaniowej „Promyk”
 • dojazd do Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Inicjatywa budowy tych odcinków zrodziła się w maju br., kiedy to pracownicy Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu złożyli propozycję Wójtowi Gminy Radłów przejęcia przez Gminę działek, stanowiących dojazdy do Wspólnoty i Spółdzielni.

W wyniku prowadzonych rozmów ustalono, że Gmina Radłów przejmie te działki pod warunkiem partycypacji Agencji Nieruchomości Rolnych  w kosztach budowy tych dróg. Wysokość dofinansowania została ustalona na poziomie 70% wartości brutto planowanych inwestycji.

W lipcu br. podpisano stosowne porozumienie, na mocy którego Gmina rozpisała przetarg na realizację przedmiotowego zadania.

W postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą ofertę realizacji oby dwóch odcinków dróg przedstawiła Firma „Techmes” Mariusz Sokołowski z Biskupic. Z wykonawcą zostały podpisane stosowne umowy, co pozwoliło na zrealizowanie zadania zgodnie z założonym harmonogramem.

Całość inwestycji to kwota prawie 520 000,00 zł brutto.

Przy spisywaniu protokołu odbioru udział wzięli przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu, Wójt Gminy Radłów, wykonawca robót- Mariusz Sokołowski, kierownik budowy-  Roman Wewiór oraz przedstawiciele mieszkańców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie